נא וְלָקַח אֶת-עֵץ-הָאֶרֶז וְאֶת-הָאֵזֹב וְאֵת שְׁנִי הַתּוֹלַעַת, וְאֵת הַצִּפֹּר הַחַיָּה, וְטָבַל אֹתָם בְּדַם הַצִּפֹּר הַשְּׁחוּטָה, וּבַמַּיִם הַחַיִּים; וְהִזָּה אֶל-הַבַּיִת, שֶׁבַע פְּעָמִים. 51 prendra le bois de cèdre, l'hysope et l'écarlate avec l'oiseau vivant, les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive, et en aspergera la maison sept fois.

Le Lévitique – Chapitre 14 – וַיִּקְרָא

J'parlais de ça à ma mère une fois, en lui disant pour purifier le lieu. Mais j'avais oublié que c'était pour purifier la lèpre et la dartre blanche sur la peau.

D'ailleurs, le pontife : d'après ce que j'ai compris n'a pas le même rôle dans le christianism et dans le judaïsm.